Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pilates4U

Betalingen
Betalingen kunnen per bank of contant plaats vinden. U kunt uitsluitend deelnemen aan de lessen als u het lesgeld vooraf heeft betaald. De vooraf betaalde lessen kunnen niet in geld uitgekeerd worden. Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal gekochte rittenkaarten. De rittenkaarten zijn persoonsgebonden. Tarieven kunnen en mogen door Pilates4U eenmaal per kalenderjaar aangepast worden.
Bij bankbetalingen: rekeningnummer: NL21 RABO 0125 2475 32 t.a.v. Pilates4U / Sandy Blank.

Aansprakelijkheid

De trainingen bij Pilates4U dragen bij en dienen ter bevordering van de gezondheid van de klant. De lessen zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de klant.
Pilates4U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen. Klanten dienen hun docent van Pilates4U te informeren over hun gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele veranderingen hierin.

Lesrooster
De lestijden en dagen waarop wordt lesgegeven worden vastgesteld door Pilates4U.
Tijdens officiële feestdagen zullen er geen lessen plaatsvinden. Overige vakanties en dagen waarop geen lessen plaatsvinden zullen vooraf worden gecommuniceerd.

Opzegtermijn
Schriftelijk (via e-mail aan [Sandy at pilates-4u nl] is voldoende, maar geldt pas nadat hiervan een bevestiging is ontvangen), 1 maand voor het einde van een kalenderkwartaal.